ติดต่อสอบถาม 02-157-2972 02-157-2973   เวลาทำงาน 8.00-17.00 น. จันทร์-เสาร์

รายละเอียดค่าบริการนำเข้า
OPERATION GUIDE การคำนวณราคาค่าขนส่ง
รถ(EK)นับจากวันถัดไปหลังขึ้นตู้ ประมาณ3-5วัน
ประเทศจีน(กว่างโจว)- ประเทศไทย(กรุงเทพฯ)
ประเภทสินค้า คิดตามปริมาตร คิดตามน้ำหนัก
สินค้าทั่วไป 7000.00/CBM 35.00/KG
มอก(D) 7000.00/CBM 35.00/KG

หมายเหตุ ราคาหน่วยค่าขนส่งคิดเป็นเงินบาท
วิธีคิดค่าขนส่งจะคิดแบบปริมาตรและคิดตามน้ำหนัก
แบบไหนคิดได้มากกว่าทางเราจะเรียกเก็บค่าขนส่งตามนั้น

สูตรที่ใช้ในการคำนวณปริมาตร = กว้าง *ยาว * สูง

ประเภทสินค้า
ประเภทการขนส่ง
น้ำหนัก KG
ปริมาตร
ยาว(cm) กว้าง(cm) สูง(cm)
X X
= ปริมาตร
คำนวณ
*การคำนวณค่าขนส่งนี้เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น
ซึ่งค่าใช้จ่ายที่แท้จริงจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท
ค่าจัดส่งสินค้าในไทยจะขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักสินค้า และขนส่งในไทยที่ลูกค้าเลือก
เรือ(S)นับจากวันถัดไปหลังขึ้นตู้ ประมาณ12-15วัน
ประเทศจีน(กว่างโจว)- ประเทศไทย(กรุงเทพฯ)
ประเภทสินค้า คิดตามปริมาตร คิดตามน้ำหนัก
สินค้าทั่วไป 4500.00/CBM 22.00/KG
มอก(D) 4500.00/CBM 22.00/KG

หมายเหตุ ราคาหน่วยค่าขนส่งคิดเป็นเงินบาท
วิธีคิดค่าขนส่งจะคิดแบบปริมาตรและคิดตามน้ำหนัก
แบบไหนคิดได้มากกว่าทางเราจะเรียกเก็บค่าขนส่งตามนั้น

สูตรที่ใช้ในการคำนวณปริมาตร = กว้าง *ยาว * สูง

แจ้งหมายเหตุพิเศษดังนี้

หากสินค้าสูญหาย สามารถเคลมได้มากสุด

เป็นยอดค่าขนส่ง 3 เท่า ของสินค้าแทรคนั้น

ค่าขนส่งรวมเคลียร์ภาษีให้ลูกค้าแล้ว

ถ้าสินค้าชิ้นเดียวที่ส่งทางรถหรือทางเรือมี

น้ำหนักมากกว่า 350KG ให้แจ้งเจ้าหน้าที่

โกดังล่วงหน้าก่อนจัดส่งสินค้ามายังโกดัง

หากลูกค้ามียอดค่าขนส่งสินค้าต่อล็อต 10,000 บาทขึ้นไป

ทางเราจัดส่งให้ฟรี(เฉพาะเขตกรุงเทพฯเท่านั้น)

หากค่าขนส่งต่อล็อตของลูกค้ายอดไม่ถึงตามเกณฑ์ที่ทางเรากำหนด

แล้วให้ทางเราจัดส่งสินค้าให้ ทางเราจะเรียกเก็บค่ารถวิ่งตามระยะทางที่จัดส่งสินค้าให้

ทางเราไม่รับส่งสินค้าที่เป็นของเหลว แป้ง

อาหาร ยา สินค้าที่ติดแบรนด์เนม ลิขสิทธิ์

และสินค้าที่ผิดกฎหมาย

ก่อนจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าลงทะเบียนสมัคร สมาชิกในระบบของเราก่อน