ติดต่อสอบถาม 02-157-2972 02-157-2973   เวลาทำงาน 8.30-17.30 น. จันทร์-เสาร์

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย (วิธีที่ 1 )
LOGISTICS SERVICE ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางรถ
 • ติดต่อสอบถามราคานำเข้า

 • สมัครเปิดรหัสลูกค้า

 • แจ้งจัดส่งสินค้ามายังโกดังจีน

 • นับจากวันถัดไปที่สินค้าถูกจัดขึ้นตู้

  ประมาณ3-5วัน สินค้าถึงไทย (ยกเว้นวันหยุด)

1
2
3
4

นำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย(วิธีที่ 2)
LOGISTICS SERVICE ชั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางเรือและการใส่หมายเหตุ
 • ติดต่อสอบถามราคานำเข้า

 • สมัครเปิดรหัสลูกค้า

 • ชื่อผู้รับให้ลูกค้าแจ้งร้านค้าเขียน(S)ตามด้วยรหัสลูกค้าไว้หน้ากล่องให้ชัดเจน

 •  นับจากวันถัดไปที่สินค้าถูกจัดขึ้นตู้

  ประมาณ12-15วันสินค้าจัดส่งถึงโกดังไทย (ยกเว้นวันหยุด)

1
2
3
4