ติดต่อสอบถาม 02-157-2972 02-157-2973   เวลาทำงาน 8.00-17.00 น. จันทร์-เสาร์

บริการส่งออกสินค้าจากไทยไปจีน
LOGISTICS SERVICE ขั้นตอนการให้บริการ

สินค้าต้องมีน้ำหนักขั้นต่ำ 10KG ขึ้นไป

หากสินค้าน้ำหนักไม่ถึง10KG

ทางเราจะเก็บค่าขนส่งที่น้ำหนัก10KG

ส่งออกสินค้าจากไทยถึงจีนใช้เวลาประมาณ15-20วัน

ติดวันหยุดอาจจะเกินเวลาที่กำหนด

ลูกค้าต้องส่งรายละเอียดสินค้าให้กับทางเราก่อนจัดส่ง

เพื่อที่ทางเราจะได้แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการจัดส่งให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

หากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไม่ตรงกับสินค้าที่จัดส่ง

ทำให้มีค่าใช้จ่ายหรือความสูญเสียเกิดขึ้น

ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

สินค้าแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน50KG

ถ้าน้ำหนักเกิน50KG จะไม่สามารถโหลดขึ้นตู้ได้

ถ้าสินค้าต่อชิ้นมีน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่ทางเรากำหนด

ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ทางเราโดนปรับนั้น

สินค้าที่แตกง่ายให้ลูกค้าแพ็คสินค้าให้ดีก่อนจัดส่ง

หากลูกค้าจัดแพ็คสินค้าไม่ดี สินค้าแตกหักง่าย

ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบในส่วนนี้ และกรณีที่สินค้าสูญหายจากขนส่ง

ทางเราสามารถเคลมได้มากสุดค่าเป็นยอดค่าขนส่ง3เท่า ของสินค้าแทรคที่สูญหายนั้น

เมื่อสินค้าถึงจีนจะมีอีเมลแจ้งลูกค้ากดออกบิลชำระค่าขนส่งและแจ้งให้รับสินค้าภายใน7วัน

ถ้าเกินเวลาที่กำหนดทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าเช่าโกดัง5%ของค่าขนส่งสินค้าชิ้นนั้น ต่อวัน